Видовете инжектори и възможностите за управление на нискоомни инжектори

Инжекторите се класифицират като „високо-“ или „ниско-“ омни. По правило инжекторите със съпротивление по-голямо или равно на 6Ω се считат за високоомни, а тези със съпротивление по-ниско от 6Ω – за нискоомни. През нискоомните инжектори съответно протича по-голям ток.

injector

-------------------------------------------------------------

Инжекторите с по-голям дебит и високо съпротивление са по-бавни и са причина за малък респонс(бавна реакция)на дросела и по-нестабилна работа на двигателя на празен ход. Нискоомните инжектори се отварят бързо, осигурявайки гладка работа на двигателя на празен ход и бърза реакция на дросела. Ето защо повечето тунинг инжектори с голям дебит са нискоомни.

-------------------------------------------------------------

Инжекторите се контролират от електрониката на автомобила (била тя стокова или състезателна) чрез временни електрически сигнали. Повечето електроники за управление (стокови и състезателни) не могат директно да управляват нискоомни инжектори. В тези случаи към инжекторите се свързват баластни резистори, които изкуствено повишават съпротивлението. По този начин с баластните резистори се ограничава токът, който протича през нискоомните инжектори.

При избора на баластни резистори е важно правилно да се определи необходимото съпротивление, което да ограничи тока дотолкова, че да не се повреди електрониката за управление и същевременно да осигурява достатъчно ток, който да „отвори“ инжектора.

Тези съображения и допълнителни модификации се налагат, когато електрониката не може директно да управлява нискоомни инжектори. Някои от състезателните афтърмаркет електроники обаче, като Vi-PEC например, са способни да управляват нискоомни инжектори с така наречения “peak and hold” контрол.

„Peak and hold” контролът е двуетапна система за управление на нискоомни инжектори. Този контрол има предимствата на по-бързо отваряне на инжекторите в сравнение с използването на баластни резистори (особено важно при инжектори с голям дебит), понижена консумация на енергия, при задържането на инжекторите отворени и по-малко нагряване на веригата. През първия етап – “peak”, токът се повишава до достигане на максималната стойност. Електрониката за управление засича достигането на определения „пик” и превключва на режим “hold”. На този етап електрониката за управление играе ролята на ултраефикасен баластен резистор, ограничавайки тока, преминаващ през инжектора.

-------------------------------------------------------------

Състезателната електроника Vi-PEC предлага две функции за сигурност при управлението на нискоомни инжектори. Когато електрониката Vi-PEC засече, че е достигнат пиковият ток за 40uS, драйверът на инжектора ще премине в режим на безопасност, ефективно затваряйки драйвера. Втората функция за сигурност е свързана с времето, в което електрониката е в режим “peak”. Този режим продължава максимум 4ms, след което се преминава в режим “hold”.

-------------------------------------------------------------Екипът на FT Motorsports