Софтуерът за Vi-PEC и Link

Софтуерът iVTS и софтуерът PCLink позволяват прецизна настройка на електрониките. iVTS и PCLink разполагат с модул за бърза настройка QuickTune, който позволява автоматична и бърза настройка на горивните смеси. Тази автоматизирана операция прави възможна дори и настройка на двигателя на пътя.

Софтуерите използват сложна комбинация от математика, включително статистика, тригонометрия и логика, за да може да се настроят таблиците на горивото по прецизен начин. Първоначалната настройка обикновено е много бърза, отнемайки едва 1 секунда. Изключителна точност може да бъде постигната чрез по-дълго функциониране на модула QuickTune при всяка точка от работата на двигателя. Операторът има контрол върху баланса между скоростта на настройка и точността. Точността е изключително ограничена от точността на използваното оборудване за измерване на горивните смеси.

Програмата предоставя визуална идикация за статуса на настройване. Автоматичното и ръчно запаметяване на статуса позволява на потребителя да наблюдава напредъка на настрайването, дори то да се извършва на няколко сесии. Настройката обикновенно е от 2 до 5 пъти по-бърза от настройка, при която операторът трябва да извърши всички операции ръчно. С този начин на настройка са отчитани икономии на гориво от до 90%. А значителните спестявания от удължаването на живота на двигателя са очевидни.

Софтуерите позволяват едновременното функциониране на вградения в електрониката логър и осъществяване на връзка с външен компютър.

Към всяка от версиите на iVTS и PCLink са включени подробно ръководство, примерни файлове, фърмуер и драйвери за USB.


iVTS - софтуерът на Vi-PEC

Версия VTSВключва фърмуерСъвместими версии на фърмуер
Последна версия на iVTS (i44, i88)
iVTS 5.3.1.2395 V5.3.1 V5.0.1 to V5.3.1
По-стари версии на iVTS (i44, i88)
iVTS 5.2.2.2245 V5.2.2 V5.0.1 to V5.2.2
iVTS 5.1.0.2009 V5.1.0 V5.0.1 to V5.1.0
iVTS V5.0.3.1785 V5.0.3 V5.0.1 to V5.0.3
iVTS V5.0.1.1731 V5.0.1 V5.0.1
 
Последна версия на VTS (V44, V88)
VTS V4.9.9.1784 (11-11-13) V4.9.9 V4.8.4 to V4.9.9
По-стари версии на VTS (V44,V88)
VTS V4.9.8.1540 (18-04-13) V4.9.8 V4.8.4 to V4.9.8
VTS V4.9.7.1467 (08-02-13) V4.9.7 V4.8.4 to V4.9.7
VTS V4.9.3.1194 (16-04-12) V4.9.3 V4.8.4 to V4.9.3
VTS V4.9.1.1165 (28-02-12) V4.9.1 V4.8.4 to V4.9.1
VTS V4.8.82.1129 (8-12-11) V4.8.82 V4.8.4 to V4.8.8, V4.8.81, V4.8.82PCLink - софтуерът на Link

Версия PCLink Включва фърмуерСъвместими версии на фърмуер
Последна версия на PCLink за G4+
PCLink G4+ V5.4.1.2540 (20-05-15) ENG-JPN V5.4.1 V5.0.0 to V5.4.1
По-стари версии на PCLink за G4+
PCLink G4+ V5.4.1.2490 (05-05-15) ENG-JPN V5.4.1 V5.0.0 to V5.4.1
PCLink G4+ V5.4.0.2399 (09-04-15) ENG-JPN V5.4.0 V5.0.0 to V5.4.0
PCLink G4+ V5.3.1.2395 (10-03-15) ENG-JPN V5.3.1 V5.0.0 to V5.3.1
PCLink G4+ V5.2.2.2287 (22-12-14) ENG-JPN V5.2.2 V5.0.0 to V5.2.2
PCLink G4+ V5.1.0.2009 (03-06-14) V5.1.0 V5.0.0 to V5.1.0
PCLink G4+ V5.0.3.1785 (13-11-13) V5.0.3 V5.0.0 to V5.0.3
PCLink G4+ V5.0.1.1731 (27-09-13) V5.0.1 V5.0.0 to V5.0.1
Последни версии на PCLink за G4
PCLink G4 V4.9.9.1784 (11-11-13) V4.9.9 V4.8.4 to V4.9.9
По-стари версии на PCLink за G4
PCLink G4 V4.9.8.1540 (18-04-13) V4.9.8 V4.8.4 to V4.9.8
PCLink G4 V4.9.3.1194 (16-04-12) V4.9.3 V4.8.4 to V4.9.3
PCLink G4 V4.9.1.1165 (28-02-12) V4.9.1 V4.8.4 to V4.9.1
PCLink G4 V4.8.82.1129 (8-12-11) V4.8.82 V4.8.4 to V4.8.8, V4.8.81, V4.8.82
PCLink G4 V4.8.5.1078 (07-09-11) V4.8.5 V4.8.4, V4.8.5
PCLink G4 V4.8.1.1033 (23-06-11) V4.8.1 V4.7.0 to V4.8.1